Home  |  Contact  |  Check Mail
 
Shikshan Prasarak Mandal’s Akola
KHANDELWAL ENGLISH SCHOOL, KHANDELWAL MARATHI PRATHMIK SHALA
& SARASWATI SHISHU MANDIR
Godbole plots dabki road, Akola. Ph. - 0724-2413508
 
menu
NEWS & EVENTS
 
 
FACULTY / MEDIUM
Nur To KG 2
1st to 7th ( Marathi & Semi English )
1st to 10th (English Mediuam)
 
Contact Us
Shikshan Prasarak Mandal’s, Akola(Estd.1958)

KHANDELWAL ENGLISH SCHOOL, (Estd-1989)
KHANDELWAL MARATHI PRIMARY SCHCOOL,
&
SARASWATI SHISHU MANDIR

Godbole plot dabki road, Akola
Ph.no. 0724-2413508
E-Mail Id- khandelwal_english@rediffmail.com
                  khandelwalmarathi@rediffmail.com


Sau. Purva Prasad Kulkarni (Head Mistress)


Shri.Sunil Kisanrao Karale (Head Master)
Mobile : 9527756823
E-mail Id : sunilkarale1974@rediffmail.com


Sau. Usha R. Salvikar (Sports Teacher)
Mobile no - 8793026568

- Office Contact -

Shri.Abhay Sanjay Pathak (Sr.Clerk)
Mobile-9604264289

Sau. Ashu Prakash Sharma (Clerk)

Shri. Rahul A. Wakharkar (Clerk)

Shri. Keshav Tonchar (Clerk)

 

Copyright ©2013 Shankarlal English School Akola. All rights reserved.<<Admin>> Powered by -