Home  |  Contact  |  Check Mail
 
Shikshan Prasarak Mandal’s Akola
KHANDELWAL ENGLISH SCHOOL, KHANDELWAL MARATHI PRATHMIK SHALA
& SARASWATI SHISHU MANDIR
Godbole plots dabki road, Akola. Ph. - 0724-2413508
 
menu
NEWS & EVENTS
 
 
FACULTY / MEDIUM
Nur To KG 2
1st to 7th ( Marathi & Semi English )
1st to 10th (English Mediuam)
 
Our achievements

 

 

 
 
Copyright ©2013 Shankarlal English School Akola. All rights reserved.<<Admin>> Powered by -