Home  |  Contact  |  Check Mail
 
Shikshan Prasarak Mandal’s Akola
KHANDELWAL ENGLISH SCHOOL, KHANDELWAL MARATHI PRATHMIK SHALA
& SARASWATI SHISHU MANDIR
Godbole plots dabki road, Akola. Ph. - 0724-2413508
 
menu
NEWS & EVENTS
 
 
FACULTY / MEDIUM
Nur To KG 2
1st to 7th ( Marathi & Semi English )
1st to 10th (English Mediuam)
 
Alumini Teacher Parents Association

Khandelwal English School, Akola

Teacher Parents Association

S.No. Name Members Designation
1. Ku.  Geeta Shriram Chandwadkar President Head Mistress
2. Sau.  Sheetal Borkar madam Member Class teacher 1st A
3. Shri.  Anirudha Bahekar Member  
4. Shri.  Dhananjay Sawarkar Member  
5. Sau. Pujdekar madam Member Class teacher 1st B
6. Shri.  Sandya Mule Member  
7. Sau.  Vidya Pachpor Member  
8. Ku.  Dipika Rajurkar Member Class teacher 2nd A
9. Shri. Anand Khatri Member  
10. Shri.  Shegokar Member  
11. Ku.  Sneha Kendarkar Member Class teacher 2nd B
12. Shri.  Kaustubh Dhakite Member  
13. Shri.  Sanjay Dahake Member  
14. Ku.  Rani Mokashe Member Class teacher 3rd A
15. Shri.  Anasane Member  
16. Shri.  Pimpalgaonkar Member  
17. Sau.  Snehal Tawkar Member Class teacher 3rd B
18. Shri.  Ravindra Pande Member  
19. Shri.  Shailendrasingh Sisodiya Member Class teacher 4th A
20. Shri.  Ladwikar Member  
21. Shri.  Nalkande Member  
22. Ku.  Shilpa Naraje Member Class teacher 4th B
23. Shri. Thosar Member  
24. Shri. Dhane Member  
25. Sau.  Ghinmine madam Member Class teacher 5th A
26. Sau.  Rathi madam Member  
27. Shri.  Ravindra Sharma Member  
28. Sau.  Rekha Rathi Member Class teacher 5th B
29. Shri.  Shelke Member  
30. Shri. Metkar Member  
31. Sau.  Jyoti Hissal Member Class teacher 6th A
32. Shri.  Vijay Pophali Member  
23. Shri.  Raikwar Member  
24. Shri.  Chandrakant Meharunkar Member Class teacher 6th B
25. Shri.  Anil Bhakare Member  
26. Shri.  Wadegaonkar Member  
27. Shri.  Sunil Karale Member Class teacher 7th  A
28. Shri.  Patharkar Member  
29. Shri.  Shelke Member  
30. Ku.   Dipika Shirsat Member Class teacher 7th  B
31. Sau.  Mule Member  
32. Sau.  Kulkarni Member  
33. Shri. Rajesh Mahalle Member Class teacher 8th A
34. Shri.  Wade Member  
35. Shri.  Gawande Member  
36. Shri.  Kadu  Adhaykar Member Class teacher 8th  B
37. Shri.  Khupse Member  
38. Shri.  Iche Member  
39. Sau.  Rohini Digraskar Member Class teacher 9th
40. Shri.  Suranse Member  
41. Shri.  Deshpande Member  
42. Sau.  Madhuri Ratnaparkhi Member Class teacher 10th
43. Shri.  Barabde Member  
44. Shri.  Ingle Member  
 
Copyright ©2013 Shankarlal English School Akola. All rights reserved.<<Admin>> Powered by -